DOŚWIADCZENIE

April 26, 2019

Pracownia badawcza AD REM Elżbieta Stosio - Sielach działa od czerwca 2017 roku choć doświadczenie w branży badawczej zdobywałam już od czasu studiów magisterskich na kierunku socjologia, ukończonych w 2006 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie,a później w trakcie pracy w agencji badawczej Public Profits Sp. z o.o. 

 

Szczególnie interesującym dla mnie kierunkiem rozwoju jest projektowanie i ewaluowanie usług, w związku z czym w 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe Projektowanie usług na Uniwersytecie SWPS. Inną fascynującą mnie dziedziną jest prowadzenie badań opinii pracowników i wykorzystywanie ich w celu budowania skutecznych i odpowiednio zmotywowanych kadr przedsiębiorstw i instytucji.  

Konsorcjum firm Pracownia badawcza AD REM Elżbieta Stosio - Sielach i Piotr Fuchs - zrealizowało m.in. następujące projekty:

- na zlecenie Urzędu Miasta Radomia: Ewaluację zewnętrzną ex-post innowacji społecznych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Gminy Miasta Radomia, IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje Społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie: Badania wpływu projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na rozwój instytucjonalny polskich placówek edukacyjnych,

- na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy: Ewaluację Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 oraz opracowanie Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021,

- na zlecenie Fundacji Centrum Innowacji FIRE: Badanie w ramach realizacji projektu pt.: „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” finansowanego ze środków Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W trakcie dotychczasowej pracy badawczej:  

- zaprojektowałam i przeprowadziłam ponad 100 wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI) oraz kilkadziesiąt badań ilościowych (CAWI, PAPI itp.),
- brałam udział w ponad 60 projektach badawczych - badaniach społecznych, marketingowych, ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie jednostek administracji samorządowej, rządowej, uczelni, NGO, MŚP i in.,  częścią z nich kierowałam.

 

Zapraszam do współpracy! Elżbieta Stosio - Sielach

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

April 26, 2019

March 30, 2016

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon

KONTAKT

AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach

ul. Macieja Palacza 120e/3

60-278 Poznań

ela.stosio@pracowniabadawcza.com

www.pracowniabadawcza.com

NIP: 5090004606 

REGON: 367330658